пгт. Великая Новосёловка. Шкільна бібліотека Великоновосільківської гімназії з ЗОШ І ступеня

 

Шкільна акція "Живи - книго!"

ОБОВЯЗКИ

АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ

ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ПІДРУЧНИКІВ

 

1.    Директор школи

1.1. Спрямовує діяльність педагогічного колективу на формування в учнів дбайливого ставлення до підручників.

1.2. Передбачає заходи з вдосконалення роботи по збереженню підручників при плануванні навчально-виховного процесу на наступний навчальний рік і забезпечує контроль за їх виконанням.

1.3. Спрямовує діяльність органів учнівського самоврядування на виховання в учнів бережливого ставлення до навчальної книги.

2.     Заступник директора з навчально-виховної роботи

2.1. Визначає потребу школи в підручниках.

2.2. Разом з вчителями здійснює контроль за використанням підручників протягом року.

2.3. Розробляє єдині вимоги до учнів щодо використання та збереження підручників.

3.     Заступник директора з позакласної та позашкільної роботи

3.1. Розробляє та подає на розгляд педагогічної ради школи умови внутрішкільних змагань, оглядів та конкурсів на краще збереження підручників.

3.2. Надає допомогу в проведенні змагань.

3.3 Спрямовує діяльність педагогічного колективу школи на формування дбайливого ставлення до підручників у процесі позакласної роботи, розробляє тематику бесід з учнями та батьками з даних питань.

 

 

ОБОВЯЗКИ БІБЛІОТЕКАРІВ

ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ПІДРУЧНИКІВ

 

1.     Забезпечити учнів підручниками, необхідними для навчального процесу. В кінці навчального року організувати здачу їх до бібліотеки.

2.     Проводити роботу серед учнів та батьків щодо дбайливого ставлення до навчальної книги.

3.     Організувати та провести  шкільну акцію „Живи, книго!”

3.1. На базі бібліотеки створити „Книжчину лікарню”, де б можна було відремонтувати пошкоджений підручник.

3.2. Проводити бібліотечно-бібліографічні уроки.

3.3 Двічі на рік проводити рейди-перевірки по збереженню підручників.

3.4. Доводити до відома адміністрації школи, класних керівників, учнів результати рейдів-перевірок.

 

ОБОВЯЗКИ

 КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

ЩОДО  ЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ

 

1.     Класоводи та класні керівники беруть участь у видачі підручників з бібліотечних фондів, а в кінці навчального року організовують їх повернення до бібліотеки.

2.      Проводять роботу з учнями та їх батьками щодо виховання в учнів бережливого ставлення до навчальної книги.

3.     Разом з бібліотекарем контролюють стан підручників в класі.

4.     Стежать за тим, щоб після закінчення навчального року підручники, які потребують ремонту, були своєчасно відремонтовані та здані у бібліотеку.                

 

 

Тиждень шкільного підручника

 

(методичні рекомендації)

 

Тиждень шкільного підручника — це комплексний захід із різноманітним репертуаром, що має на меті вивчення наявних бібліотечних фондів шкільних підручників, спрямований на ефективне його використання;дослідження рівня відповідності підручників, що надходять до школи, вимогам навчальних програм, освітнім потребам учителів та учнів; поглиблення знань з історії створення навчальних видань; формування в учнів культури розумової праці, навичок ділового читання; виховання бережливого ставлення до навчальної книги, поваги до людей, які її створюють; пошук позабюджетних джерел комплектування бібліотек навчальними виданнями; стимулювання творчого ставлення учнів до навчання та організації дозвілля.

Проведенню тижня має передувати велика підготовча робота.

 

Виділимо основні етапи підготовки тижня:

 

1.Багато часу відводиться виробленню програми, девізу, емблеми заходу. Кожен заклад визначає, яку мету проведення тижня вважати пріоритетною.

Виходячи з цього, складається відповідна програма. Доцільно використати орієнтовну програму тижня шкільного підручника, яка подається нижче.

Визначається тематика днів тижня. Кожен день має своє тематичне спрямування.

2.Складання плану підготовки заходу має не менш важливе значення. Слід детально розписати всі організаційні заходи, визначити відповідальних, установити термін виконання.

3.Реклама тижня. У ній половина успіху. Необхідно продумати різноманітні наочні форми реклами: плакати, листівки, оголошення тощо.

4.Адміністрація закладу за сприяння бібліотеки має провести велику роз'яснювальну роботу серед педагогічного колективу, класних керівників, органів учнівського самоврядування, активу бібліотеки. Від рівня скоординованості дій усіх цих груп залежить ефективність заходу.

5.Досить суттєвим буде чітке визначення бібліотекою вибору форм роботи для найповнішого подання своїх можливостей в організації сфери ділового читання учнів. Слід подбати про зовнішній вигляд приміщень, створення оптимальних умов для організації і проведення тижня.

6.Висвітлення ходу тижня. Бажано використати всі засоби інформування, що діють в освітньому закладі: стенди оголошень, радіомовлення, шкільні газети.

Якщо школа має гурток юних журналістів або учнів, які мають журналістські здібності, цікавим буде висвітлення ходу тижня в своєрідному „Щоденнику тижня шкільного підручника”. Можна навіть оголосити конкурс на кращу статтю про заходи тижня.

З метою глибшого аналізу та вивчення наявних бібліотечних фондів навчальної літератури протягом тижня рекомендуємо провести засідання методичних об'єднань учителів початкової школи та вчителів-предметників, на яких розглянути питання ефективного використання навчальних комплексів з предметів, проаналізувати роботу навчальних кабінетів з

підручниками й посібниками в урочний та по-заурочний час, розглянути пропозиції щодо організації роботи залів ділового читання (читальних залів) в умовах гострого дефіциту навчальної літератури.

Бібліотека повинна надати широку інформацію про наявні бібліотечні фонди підручників з предметів, їх кількісний і якісний склад.

Предметні кафедри також повинні дати рецензії на нові, експериментальні чи пробні підручники.

Доцільним буде проведення роботи з визначення рейтингу шкільного підручника серед учнів. Соціологічні дослідження на тему „Який підручник

потрібен школі?” можна провести шляхом анкетування учнів, підготовки відгуків, рецензій на підручники, творів на тему „Яким має бути шкільний підручник, щоб стати улюбленою навчальною книгою?” тощо.

Перш ніж визначити рейтинг підручників, радимо провести уроки, бесіди з історії створення підручників: „Від глиняних табличок до мультнмедіа”, „Цікаві й повчальні факти з історії підручника”, „Буквар” Івана Федорова - перша друкована слов'янська навчальна книга”, про сучасні проблеми видання підручників: „Скільки коштує безкоштовно?”, „Шлях підручника до школяра”, „Різноманітний світ навчальних книжок”, „Види навчальних видань”, „Видавництва, що створюють підручники” тощо.

Велику увагу слід зосередити на розкритті змісту й особливостей пробних і експериментальних підручників.

Книжкова виставка „Розвиток творчості й уваги” допоможе розкрити зміст і показати переваги експериментальних посібників для молодшої школи: О. Савченко „Барвистий клубок”, Богданович „Математична веселка”, Хорошковська „У світі чарівних букв” та ін.

Виставку альтернативних підручників для 5—8-х класів бажано організовувати за галузями знань, оформивши такі розділи:

1. Фундамент усіх наук (математичні науки).

2. Юним знавцям історії.

3. У країні природничих наук.

4. До джерел нашої духовності (філологія,

мистецтво).

5. Книжки, які знають усе (довідкові навчальні

видання).

          Корисним додатком до виставки будуть поради „Як працювати з підручником”, бесіди біля книжкової виставки „Шкільний підручник - книга для ділового читання”, які сприятимуть виробленню в учнів потреби самостійно працювати з різноманітними джерелами навчальної інформації.За наявності достатньої кількості інформації з періодичних та науково-пізнавальних видань доцільно розгорнути книжково-ілюстративну виставку „Про що не розповів шкільний підручник”. Таку виставку можна організувати, проаналізувавши інформаційні запити учнів з того чи іншого предмета і зіставивши їх з наявністю відповідного матеріалу в підручнику. Додаткові джерела інформації допоможуть висвітлити питання, не розкриті в підручниках. Особливо це стосується підручників для старшої школи.

Підручники з курсів за вибором, які не вивчаються в школі, допоможуть організувати різноманітні позакласні заходи з проблем, що хвилюють старшокласників. Дискусії на тему „У чому сенс життя?”, ділову гру „Хто відповідатиме за трагедії XX століття?” .

Враховуючи низький рівень мовної грамотності учнів, радимо організувати заходи, спрямовані на формування культури усного і писемного мовлення. У пригоді стануть підручники: Пентилюк М. „Культура мови і стилістика”; Т. Козачук „Підвищення грамотності учнів”. Цікавою назвою заходів для старшокласників буде „Функціональна неписемність на рубежі XXI століття. Як з нею боротися?”.

Під час проведення тижня шкільного підручника пропонуємо організувати діяльність, спрямовану на збереження навчальних книг, організувати роботу „книжкової лікарні”, провести акцію „Підручнику - друге життя”. Учні можуть подарувати свої підручники, які вже не потрібні, шкільній бібліотеці або запропонувати їх своїм молодшим товаришам під час шкільного базару.

Цікавою для школярів буде експозиція „Підручники, за якими вчилися наші батьки, дідусі і бабусі”. Зібрані видання можуть бути основою для створення музею навчальної літератури.

Керуючись поданими рекомендаціями, кожен заклад може розробити свою оригінальну програму, яка буде відображати його особливості, традиції, творчі устремління педагогів і учнів.

Орієнтовна програма тижня шкільного підручника

День перший „Говорять лише письмена...”

1. Радіооголошення про проведення тижня та його програму.

2. Книжково-ілюстративна виставка „З історії писемності України”.

3. Бібліотечні уроки з історії навчальної книги „Від глиняних табличок до мультимедіа”, „Рукописна книга Київської Русі”, „Буквар Івана Федорова -

перший слов'янський підручник”.

4. Коментоване читання книги О. Іваненко „Друкар книжок небачених”.

День другий. Підручнику - довге життя

1. Організація роботи „книжкових лікарень”.

2. Творчі майстерні. Виготовлення обкладинок, закладок.

3. Рейди-перевірки стану збереження навчальних книжок.

4. Експозиція „Підручники моїх батьків, дідусів, бабусь”.

День третій. Досліджуємо проблему „Який підручник потрібен школі”

1. „Підручники, які маємо і які хочемо мати” (визначення рейтингу підручників).

2. Бесіди: „Скільки коштує безкоштовно?”, „Шлях до школяра”, ”Творці твоєї навчальної книги”.

3. Книжкова виставка альтернативних і експериментальних підручників: „Шкільний підручник - книга ділового читання”.

4. Бібліотечний урок „Різноманітний світ навчальних книжок”.

День четвертий. Вчимося ділового читання

1. Бесіди: „Велике вміння читати”, „Як працювати з підручником”, „Методи самостійної роботи з джерелом інформації”.

2. Книжкова виставка „Про що не розповів шкільний підручник”.

3. Бліц-опитування: „Зал ділового читання в школі. Яким йому бути?”.

День п'ятий. Хвала книжкам, що сіють розумне, добре, вічне!

1.      Підбиття підсумків тижня. Оформлення газет, блискавок, інформаційних листів, репортажів про події тижня, їхню результативність.

2.      Акція „Подаруй, бібліотеці книгу!