пгт. Великая Новосёловка. Шкільна бібліотека Великоновосільківської гімназії з ЗОШ І ступеня

 

Про бібліотеку

 

 

Додаток 2 до спільного наказу

МОН України та АПН України

від „16" липня  2009 р. № 662/53

 

 

 

Затверджую

Директор Великоновосілківської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

Бойко П.О.

 

01 "   вересня   2014  р.

 

 

 

П А С П О Р Т

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

державної / комунальної форми власності

 

 

 

 

 

Назва навчального закладу Великоновосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

 

 

Директор закладу (ПІБ)        Бойко Павло Олександрович

Завідувач бібліотеки (ПІБ)   Мамука Наталія Йосипівна

 

Дата заснування бібліотеки ___1896 р.

 

Адреса     вул. Інтернаціональна,1, смт Велика Новосілка Донецької області, 85500

Тел./факс ___________________ e-mail _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заповнення 2015  р.

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Станом на 01.09.2014 р.)

Загальна кількість класів ____16__(шістьнадцять)_______________

Загальна кількість педагогічних працівників __40 (сорок)___

Загальна кількість учнів _395_(триста дев’яносто п’ять)__________________

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки _1896 (тисяча вісімсот дев’яносто шостий рік.)

Місце розташування бібліотеки (поверх) __1(перший)_______________________

Загальна площа _69,5 (шістдесят дев’ять цілих п’ять десятих метрів квадратних)____

 Наявність читального залу: так,  ні        поєднаний з  абонементом (необхідне підкреслити)

кількість посадочних місць __7 (сім)___________________

Наявність  книгосховища для навчального фонду:  так,  ні,  поєднаний з

абонементом (необхідне підкреслити)

Графік роботи бібліотеки _з 8  00 до 16 00   субота, неділя - вихідний

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

 Бібліотечне обладнання (кількість)

Стелажі __27 (дванадцять сім)______

Кафедри видачі ____--___________

Столи __4  (чотири)______________

Книжкові шафи ___1 (одна)________

Каталожні шафи ___ -- ____________

Вітрини для виставок ___ -- ________

Оргтехніка (кількість)

Комп'ютерна техніка вип. до 2007 р. _ 1 (один) вип. після 2007 р.___ 1 (один)

Доступ до Інтернет _____ + _______

АБІС «ІРБІС»____ -- ______ «MARK SQL»____ -- _______інша__-- ____

Електронна пошта ___________________

Принтер ___1 (один)_, сканер __1 (один)__, телефон __1 (один)__

Копіювальна техніка ___1 (один) ________

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо)  ___ -- __

 2. ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ

(Станом на 01.09.2009 р.)

Загальна кількість працівників бібліотеки   1 (один), з них працюють:

на повну ставку __1 (один) ______________

на 0,75 ставки _____--__________________

на 0,5 ставки ______--  _________________

на 0,25 ставки _____-- __________________

за сумісництвом ___--__________________

Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна:      вища __1 (один) __ ,   середня спеціальна _____--___

Педагогічна:     вища _____--_____ ,    середня спеціальна ___--____

Інша (зазначити яка) _________--______________________________

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки (рік, форма, необхідне підкреслити)  

       курси,                 семінари,                      тренінги  

Стаж роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою___8  років  3 місяці_

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:

Завідувача бібліотеки ____6 роки   ________________________________

Інших співробітників бібліотеки __________________________________

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення

зони обслуговування, за роботу з підручниками, інше ___________

_________________________________________________________

(необхідне підкреслити)

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення

 зони обслуговування, за роботу з підручниками, інше  

(необхідне підкреслити)

Участь у конкурсах (назва, рік проведення) ____________________________

Відомості про відзнаки _____________________________________________

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи

       уроки _________________________________________________________

       гуртки ________________________________________________________

Володіння комп'ютером ____так______________________________________

 3.    ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку ___№ 139 від 14.05.1999 _____________________

Правила користування бібліотекою  в наявності, затверджена 1.09.14  директором школи

Паспорт бібліотеки _____2014-2015  рік

Посадові інструкції ____ в наявності, затверджена 1.09.14  директором школи  

Планово-звітна документація бібліотеки Плани:

робочий план на рік, індивідуальний план роботи з обдарованими дітьми, з активом біб-теки

Звіти: на педагогічній раді 2.04.2015  р.

Інше (зазначити) ___________________________________________________

4. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити, чи є в наявності)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

 + так                               □   ні

Книга сумарного обліку підручників

  +    так                      □    ні

Книга сумарного обліку документів на електронних  та магнітних носіях (CD, DVD, аудіо/відео касети)   +    так               □    ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників) 

 +     так              □      ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання      +       так           □  ні

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених      + так         □  ні

Щоденник роботи бібліотеки      +    так         □   ні

Зошит видачі підручників по класах         +   так      □  ні

Папка копій рахунків і накладних            +    так     □   ні

Папка руху фонду            +   так      □    ні

Зошит обліку подарункових видань         +    так     □   ні

 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечний фонд (станом на 01.09.2014 р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК) __ ББК ___

П о к а з н и к и        

Станом на 01.09.2014 р.

назв    примірників

I. Основний бібліотечний фонд  (без урахування підручників)  16994

З них за видами:          

Книги та брошури:   16994

Періодичні видання, усього 11

 для вчителів       5

  для учнів      1

 для бібліотечних працівників         5

 Документи на електронних носіях              --

 Аудіовізуальні документи   3 диски Християнської етики

 За змістом: Психолого-педагогічні науки            210

 Суспільно-політичні науки    470

 Природничі науки   627

 Прикладні науки      428

 Літературознавство, мовознавство   219

 Мистецтво і спорт   164

 Художня література 9608

 Бібліотекознавство     29

  Книгозабезпеченність [1]

  II.  Фонд підручників         9490

 Основні джерела комплектування фонду (зробити позначку)

  +   органи управління освітою              ¨ батьківські кошти   

¨  спонсори                                              ¨ обмінно-резервні фонди

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. ( %) _____94_____

Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

Українською мовою (%) ________________42_____________________

Російською мовою (%) __________________58____________________

іншими мовами (%) _____________________0____________________

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки (станом на 01.09.2014 р.)

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування ___ні____, обсяг у картках __ ні_______

Систематичний каталог (так, ні) рік заснування ___ ні_____, обсяг у картках __ ні____

 

Електронний каталог □  так       +  ні ,      з якого року ведеться _--_ ,  кількість бібліографічних записів_________

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Картотека руху підручників     +    так       □     ні

Робота з користувачами (станом на 01.09.2014 р.)

Показники роботи   

Станом на 01.09.2014 р.

Загальна кількість користувачів      384

 у  т.ч.: учні     298

 вчителі          40

 батьки           26

 представники місцевих громад, інші         10

 Загальна кількість відвідувань        20 (в день)

 Кількість книговидач, прим.          40 (в день)

у т.ч.: книги, брошури    30 (в день)          

 журнали, газети       10 (в день)

Обертаність основного бібліотечного фонду[2] (без урахування підручників)

 Загальна кількість виданих підручників    6420

 Інформаційна робота:         

 дні інформації          6          

 тематичні тижні       10

 заходи з формування інформаційної культури     4

 інші заходи   

 Виставкова діяльність:        14

 виставки нових надходжень   3    

 тематичні виставки 6

 постійно діючі          9

 Бібліографічна робота:        

 списки нових надходжень  1

 у т. ч. в електронній формі  1

 тематичні списки     10

 у т. ч. в електронній формі  10

 інформаційні бюлетені       

 ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУАННЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 2014  р.

Комплектування фонду      

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти       19043

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)  

Бюджетні кошти      

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

2014 р. (план)

Комплектування фонду      

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти       18000

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)  

Бюджетні кошти       2000

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

  

          +  ні ,      з якого року ведеться _--_ ,  кількість бібліографічних записів_________

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Картотека руху підручників     +    так       □     ні

Робота з користувачами (станом на 01.09.2014 р.)

Показники роботи   

Станом на 01.09.2014 р.

Загальна кількість користувачів      472

у  т.ч.: учні      298

вчителі           40

батьки            26

представники місцевих громад, інші          10

Загальна кількість відвідувань         20 (в день)

Кількість книговидач, прим.           40 (в день)

у т.ч.: книги, брошури    30 (в день)          

 журнали, газети       10 (в день)

Обертаність основного бібліотечного фонду[2] (без урахування підручників)

Загальна кількість виданих підручників     6420

Інформаційна робота:          

дні інформації          6           

тематичні тижні        10

заходи з формування інформаційної культури      4

інші заходи    

Виставкова діяльність:         14

виставки нових надходжень   3     

тематичні виставки  6

постійно діючі           9

Бібліографічна робота:         

списки нових надходжень   1

у т. ч. в електронній формі   1

тематичні списки      10

у т. ч. в електронній формі   10

інформаційні бюлетені        

ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУАННЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 2014  р.

Комплектування фонду      

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти       19043

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)  

Бюджетні кошти      

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

 2014 р. (план)

Комплектування фонду      

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти       18000

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)  

Бюджетні кошти       2000

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)